░░░░░░░░░░ اندروید - کافه بازار░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░انـــــــ کافه ـــــــدرویـــــــ بازار ـــــــد░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░ اندروید - کافه بازار░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░انـــــــ کافه ـــــــدرویـــــــ بازار ـــــــد░░░░░░░░░░░░░░░░

سید محمد عصمتی مقدم :
*طراحی سایت با مدارک معتبر(HTML-HTML5-CSS-CSS3-ASP.NET-JAVASCRIPT-PHP)از مجتمع انفورماتیک پاسارگاد با تاییده دادگستری استان خراسان رضوی ( ترجمه شده به زبان انگلیسی(معتبر در خارج کشور))
*طراح نرم افزار اندروید (APK)
از مجتمع انفورماتیک پاسارگاد با تاییده دادگستری استان خراسان رضوی ( ترجمه شده به زبان انگلیسی(معتبر در خارج کشور))
* توسعه دهنده برنامه اندروید در کافه بازار (*)